Wszystko co powinieneś wiedzieć o boreliozie

kleszczeBorelioza jest najczęściej spotykaną na półkuli północnej chorobą zakaźną przenoszoną przez kleszcze.
Patogenem jest krętek B. burgdorferi, pierwotnie występujący u kleszczy z rodziny Ixodidae.
Zapalenie serca z Lyme charakteryzuje się bardzo złożoną kombinacją objawów i podzielona jest na 3 stadia kliniczne pod względem charakterystycznych obrazów klinicznych.
Stadium 1, pojawiające się w ciągu paru dni lub tygodni, cechuje się wystąpieniem rumienia wędrującego (ang. EM), owalnymi zmianami chorobowymi wokół ugryzienia, co jest zresztą najczęściej spotykaną oznaką boreliozy, występującą w około 70% przypadków. W ciągu kilku tygodni lub miesięcy po infekcji, pojawiają się objawy neurologiczne takie jak zapalenia nerwu, porażenie nerwów twarzowych czy syndrom Bannwartha, wskazujące na 2 stadium choroby. Objawy sercowe (tzw. Zapalenie serca z Lyme) są rzadko spotykane.

kleszcze-borelioza

Późnymi objawami choroby powstającymi lata po infekcji, mogą być zapalenie zanikowe skóry obwodowych części kończyn (ang. ACA) i zapalenie stawów z Lyme. Borrelia posiada bardzo złożoną strukturę antygenową. Antygeny te należą do białek związanych z błoną, a ich występowanie zależy od stadium choroby. Im dłużej trwa infekcja, tym większy jest zakres specyficzności antygenów. Mając na uwadze jak ważna jest doskonała diagnostyka w tej materii, firma BIO-MAR Diagnostyka oferuje Państwu linię testów AESKU: testy ELISA oraz testy potwierdzenia BLOT. 

Testy ELISA

Test IgM opłaszczony został oczyszczonym OspC oraz specyficznym dla Borreli p41i. Oba antygeny generują wysoką odpowiedź przeciwciał podklasy IgM. Z tego powodu oba antygeny służą jako specyficzne wskaźniki wczesnych faz infekcji Borrelii. Dodatkowo, w buforze próbek zawarto absorbent RF. Usuwa on specyficzne przeciwciała IgG, które interferują z pomiarem IgM. Co więcej, absorbenty RF zmniejszają ryzyko wystąpienia błędnie pozytywnego wyniku, wiążąc czynniki reumatoidalne działające na przeciwciała IgG połączone z antygenami.
Test IgG opłaszczony został mieszaniną wysoce oczyszczonych antygenów ze szczepów Borrelii istotnych przy występowaniu choroby. Co więcej, mieszanina ta została wzbogacona rekombinowanym VIsE, który jest antygenem najbardziej czułym przy wykrywaniu przeciwciał IgG. 

Testy BLOT

Gatunki z których uzyskiwane są antygeny to: B.afzelii, B.garinii,B.garinii II, B.burgdorferi sensu stricte, B.spielmanii.